Kristiansand Fekteklubb -   Kristiansand Fencing Club, Norway
Informasjon fra ca. 2012-13:

Fekting som sport har lange tradisjoner i land som Italia, Frankrike og Ungarn, men er en relativt liten sport i Norden. Pr 31.12.13 var det 23 norske fekteklubber med 1.411 aktive medlemmer, hvorav 389 med lisens.
 
Omtrentlige antall fektere i Danmark, Sverige og Finland er hhv 1.450, 4.200 og 2.000.  På Island fektes det kun sabel, og der er ca. 350 sabelfektere.
 
Siden 1980-tallet, har klubbene i Norge utelukkende fektet med kårde.  Kårdefekting er en av tre våpengrener i olympisk fektesport.  De andre to olympiske grenene er florett og sabel
 
Kristiansand Fekteklubb gjenoppstarter florettfekting i Norge i 2009, i kraft av at vi bruker floretten som innføringsvåpen til fektesporten i klubbens nybegynnerkurs. 
 
Etter grunntrening første semester, vanligvis med florett, kan våre medlemmer gå videre med florett, eller lære kårde/ sabel. 
 
Klubbens ambisjon har vært at vi kan ha fekting med alle tre våpen i Kristiansand og på Sørlandet.  Vi ønsket også å være med på å gjenoppbygge florett- og sabelfekting i Norge.  

Hos våre nordiske naboer der kårdefekting også dominerer, arbeides det med utvikling av florett- og sabelfekting.  Tidligere har Danmark hatt elite- og talentutviklingsprogrammet "Nordic Foil Project", mens Island fortsatt har sitt "Nordic Sabre Project" .  I 2013 ga svensk fekteforbund 36% av sine elitemidler til florett.

Danmark og Sverige har lenge hatt landslag i både kårde og florett, og Danmark har i 2013/14 også landslagsfektere i sabel.  Dermed kan de ofte ha større deltagelse i internasjonale mesterskap.  F.eks. skal danske og svenske florett- og kårdefektere, samt en dansk sabelfekter, delta i junior/kadett VM i april 2014, mens Norge kun stiller med kårdefektere.

Mer om de tre våpentypene her (klikk på lenker):
 
 

VIDEO'ER:

Dokumentar om fektesporten:


 


Rullestolfekting (florett):
 
 
You need Flash Player in order to view this.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information from approx. 2012-13:

The sport of fencing has a long history and tradition in countries such as Italy, France and Hungary.  In the Nordic countries, however, it has a small following even though Norway was one of the founding member nations of the International Fencing Federation (FIE, founded 1913).

At year-end 2013, there were 23 registered fencing clubs in Norway, with 1.411 active members, of which 389 licence holders. Very approximate numbers of fencers (all weapons) in other Nordic countries: Denmark - 1,450, Sweden - 4,200, Finland - 2,000 and Iceland - 350 (only sabre).
 
Since the 1980s, the Norwegian clubs have exclusively fenced with epee. 
 
The epée is one of the three weapons used in modern, olympic fencing sportThe other two are foil and sabre.
 
In 2009, Kristiansand Fencing Club re-introduced foil fencing in Norway in a modest way, using the foil in our introductory fencing courses.
 
After the first sememester of basic fencing training with foil, our fencers have a choice of continuing with foil, or starting to learn epee or sabre.  The club's ambition has been to develop into a 3-weapon fencing club for our members. 
 
We also wished to form part of a revival of foil and sabre fencing in Norway.  Our Nordic neighbours are making efforts to develop these two weapons, in addition to epee.  E.g. Denmark had the "Nordic Foil Project" which covered men's elite foil and young talent development in both foil and epee, and Iceland's "Nordic Sabre Project".

 
More about the three fencing weapons here (click links):
 

 
See video links below left, showing the three weapons in action.
 
 
 

Other types of fencing:

You need Flash Player in order to view this.
French Foil Demo, Sieniawski & Sons
 
You need Flash Player in order to view this.
Polish Sabre Training, Sieniawski & Sons
You need Flash Player in order to view this.
Zidane fencing for Adidas

Website Builder provided by  Vistaprint